Mijn favorieten

Taxatie

Een taxatierapport heeft tot hoofddoel het verschaffen van informatie over de reële waarden van een woning of bedrijfsmatig object. Dit kan uw eigen woning zijn, maar ook bijvoorbeeld de woning die u voornemens bent te gaan kopen. In sommige gevallen kan een taxatierapport zelfs verplicht zijn, bijvoorbeeld in verband met het verkrijgen van een financiering (met NHG), een boedelverdeling in het kader van schenking of erfrecht, etc. Op dergelijke momenten is het realistisch waardeoordeel van een terzake kundige van groot belang.

Inhoud taxatierapport 
De taxateur verzamelt voor het uitbrengen van zijn rapportage de nodige informatie, waaronder een omschrijving van het object, de omgeving, de onderhoudstoestand, publiek- en privaatrechtelijke aspecten. Als NVM-makelaar kunnen wij daarnaast gebruikmaken van het uitwisselingssysteem van de NVM, waarin alle transacties uit het verleden worden opgeslagen. Verder hebben de ontwikkelingen op de woningmarkt grote invloed op de waarde van het getaxeerde. Zeker wanneer de markt zo sterk in beweging is als tegenwoordig, is een taxatierapport dus een momentopname.

Wanneer alle gegevens verzameld en verwerkt zijn, kan vervolgens het taxatierapport worden opgemaakt. Het wordt opgesteld volgens een standaardmodel financiering woonruimte. Hierdoor wordt het geaccepteerd door alle banken, maar ook door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ten behoeve van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Validatie (NWWI)
Tegenwoordig moeten alle taxatierapporten ten behoeve van een financiering met NHG ook worden gevalideerd, in de volksmond gecontroleerd / goedgekeurd. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een stichting die deze validatie mag verrichten, waardoor deze gevalideerde rapporten aan alle richtlijnen voldoen. Uiteraard heeft Brandsma De Jong Makelaardij een aansluiting bij het NWWI waardoor wij u ook voor gevalideerde taxatierapporten van dienst kunnen zijn.
 


 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring